Obrázek: Vladimír Božik
Spolupráce
autor Vladimír Božik - Neděle, 19. leden 2014, 14.02
 

V říjnu 2013 byla započata spolupráce s organizací ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. jejiž cílem je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář. 


ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. http://www.kamnarskyinstitut.cz

Důvod vzniku:

Učební obor kamnář je jediným tříletým oborem, kdy si řemeslník prochází všemi fázemi přípravy, tedy od návrhu až po samotnou realizaci topidla bez odborného zázemí či pomoci jiných  odborníků a profesí jako např. architektů, projektantů VZT, revizních techniků,atd.

Jedná se většinou o soubor činnosti jako např.:

  • Jednání se zákazníky, znalost právních předpisů, tvorba smluv
  • Návrh topidla v kreslícím programu 2D nebo 3D projekci včetně tepelně- technických výpočtů, znalost vhodných materiálů a technologií
  • Výpočet ceny stavby topidla, kalkulace nákladů a režií, objednání materiálů,
  • Práce na počítači
  • Praktická realizace stavby topidla, včetně zvládnutí veškeré logistiky
  • Čištění a údržba, opravy starých a historických topidel, apod.
Na základě této spolupráce se rozběhly školení a kurzy určené nejen pro kamnáře, ale i širokou veřejnost a každého kdo má zájem se o řemesle kamnář dozvědět více. Více informací naleznete ZDE