• Společnost RENOME CZ s.r.o. byla vybrána Výběrovou komisí k podpoře projektu s názvem „E-learningový způsob vzdělávání v oboru kamnář"

  Projekt je realizován v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory nabídky dalšího vzdělávání jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

  Cílem projektu je rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit v oboru kamnář. Reaguje na potřeby cílové skupiny, kdy se hledá nejvhodnější forma pro samostudium řemeslníků z praxe při jejich dalším vzdělávání a toto vhodně skloubit s každodenní realizací zakázek a chodem firmy. V tomto projektu chceme převést odborné podklady ke studiu do LMS prostředí a pomocí internetu zpřístupnit vzdělávání cílové skupině.

Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

 • Tento vzdělávací e-kurz je určen všem zájemcům, kteří se rozhodli absolvovat zkoušku pro získání profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“ a chtějí si bez nervů a zbytečných stresů předem projít jednotlivé odborné znalosti řemesla a při tutoriálech také manuální a technické dovednosti, popřípadě si některé chybějící doplnit.

   

  Jedná se o moderní způsob výuky, kdy jde o optimální využití času ke studiu, který se většinou podřizuje jiným zásadním potřebám v osobním životě frekventanta (pracovní závazky, rodina, vzdálenost od místa výuky, apod.). Také se jedná o výraznou úsporu času a peněz (odhadem 40-70% osobních nákladů) oproti klasickému způsobu vzdělávání, kdy je vyučování koncipováno do přesných termínů s pravidelným dojížděním, ubytováváním, stravováním mimo domov, kolize s dosud vykonávanou živností nebo čerpání dnů volna a dovolených z práce, a to až po dobu jednoho roku, atd.

   

  Tyto mnohé výhody jsou však v tomto e- kurzu podmíněny samostudiem zájemců, kdy se předpokládá nejenom studium obdržených materiálů (učebních kapitol), ale i doporučená literatura včetně odkazů a surfováním na internetu. Ke svému studiu obdrží každý účastník Manuál ke studiu s podrobným návodem a bude mít po dobu studia kontakt na vedoucího kurzu pro řešení osobních dotazů. Další podporou studia budou osobní setkání (tzv. tutoriály), kdy kromě teoretických případů se budeme věnovat především procvičování praktických dovedností, ověřovat znalosti, řešit individuální případy a dotazy, vyměňovat zkušenosti, atd.

  Číst více...

 • Firma RENOME CZ s.r.o. jako Autorizovaná osoba nabízí realizaci a absolvování zkoušky z profesní kvalifikace , která pomůže uchazeči o zaměstnání deklarovat jeho znalosti a dovednosti na základě státem uznávaného certifikátu .

  Zkouška z profesní kvalifikace je ověřením znalostí a dovedností přihlášených, zda dané činnosti v rámci povolání ovládají a jsou způsobilí jej vykonávat. Na základě zkoušky je vystaven certifikát s celostátní působností, který umožňuje nejen pracovat v daném oboru, ale také si zažádat i o vydání živnostenského oprávnění.

  Uchazeč o složení zkoušky se přihlašuje závazně u autorizované osoby (RENOME CZ s.r.o., Nad Porubkou 2278, Ostrava,PSČ 708 00 , IČ 25365525). Přijetí přihlášky bude potvrzeno a bude zaslána pozvánka ke zkoušce spolu s pokyny pro zaplacení. Termín zkoušky se uskuteční do 3 měsíců od přihlášení.

  Číst více...

 • Děkujeme za účast. Kurz úspěšně ukončen

  Celý program vzdělávání dospělých pro obor kamnář je tvořen z 20 kapitol. Základní orientací je systém Národní soustavy kvalifikací, hodnotící standard DK 36-045-H Kamnář montér topidel, který stanovuje kritéria a způsoby hodnocení a dává směr pro odbornou průpravu žadatelů. Jedná se o otevřený systém, který bude i v budoucnu doplňován a upřesňován podle požadavků a potřeb cílových skupin zájemců využívajících e-learningový způsob vzdělávání. Tento vzdělávací program bude také sloužit k dílčím školením a e-kurzům, kdy budou sestavovány i kratší kurzy o několika kapitolách pro doplňková a specializační školení, např. školení o normách, přepočítávacím programu nebo designu a dalších.

  Rámcový e-learningový vzdělávací program vychází z požadavků na další vzdělávání dospělých v oboru kamnář a rámcově navazuje na podklady vypracované Ministerstvem školství , mládeže a tělovýchovy ze dne 19.4.2010, č.j. 1606/2010-23. Zároveň reaguje na změny pojetí systému vzdělávání, kdy vytvářející se systém celoživotního učení začíná vytvářet plynulé přechody, kooperaci i překrývání mezi oblastmi zahrnující vzdělávání, zaměstnání, resp. podnikání. U dospělých se klade důraz především na kvalifikace obecnější, oborově nespecifikované povahy, jako jsou např. znalosti a dovednosti z oblasti informačních technologií, ovládání cizích jazyků, komunikativní kompetence, práce v týmu, formy spolupráce s ostatními, apod. Jen spolu s tímto společným základem je uplatnitelná kvalifikace kamnář, jako oborově specifická, která je mnohem více závislá na situaci na trhu práce i na vývoji nových materiálů a technologií. U obou je zapotřebí stále více počítat s jejich změnami v průběhu produktivního života jednotlivce.

  Děkujeme za účast. Kurz úspěšně ukončen


Přeskočit: novinky stránek

Novinky stránek

Obrázek: Vladimír Božik
Třetí přípravný kurz v pořadí
autor Vladimír Božik - Úterý, 2. červen 2015, 19.40
 

Zpustili jsme již třetí Přípravný e-learningový kurz pro složení zkoušky pro profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel 36-045-H v pořadí.

Děkujeme všem proškoleným i těm budoucím a těšíme se na další spolupráci. 

 
Obrázek: Vladimír Božik
Spolupráce
autor Vladimír Božik - Neděle, 19. leden 2014, 14.02
 

V říjnu 2013 byla započata spolupráce s organizací ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. jejiž cílem je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář. 


ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. http://www.kamnarskyinstitut.cz

Důvod vzniku:

Učební obor kamnář je jediným tříletým oborem, kdy si řemeslník prochází všemi fázemi přípravy, tedy od návrhu až po samotnou realizaci topidla bez odborného zázemí či pomoci jiných  odborníků a profesí jako např.

Číst zbytek tohoto tématu(241 slov)...
 
Obrázek: Vladimír Božik
Kritické čtení
autor Vladimír Božik - Neděle, 19. leden 2014, 13.56
 

 

Dne 7.2.2013 byla spuštěna nová verze e-learningového systému Moodle na www.kurzykamnar.cz

Prosím, jakoukoli nesrovnalost, chybu nebo odchylku od standardu hlašte administrátorovi na admin@kurzykamnar.cz.

 

Děkuji

Administrátor

 

Přeskočit: Hodiny

Hodiny

Přeskočit: Přihlásit se